Flemming Sørensen

Journalist, forfatter, bladudviklingskonsulent.
Speciale i magasiner, bladdesign og konceptudvikling.
Violvej 14, 8800 Viborg

Tlf. + 45 86 28 96 69. Mobil + 45 28 58 96 69. Fax + 45 86 28 96 69. E-mail: post@fl-sorensen.dk


Bladeftersyn

Bladeftersyn er en kerneydelse i min konsulentvirksomhed. Og jeg er i dag Skandinaviens mest erfarne på det punkt.
Adskillige hundrede fagblade, magasiner, medlemsblade, personaleblade og aviser har fået en professionel
gennemgang af deres redaktionelle produkt. Heraf små hundrede i Norge.

Et bladeftersyn foregår typisk på den måde, at jeg mødes en dags tid med den eller de personer, der til daglig har
ansvaret for bladet. Og så bliver der sat kritisk fokus på indhold, design, flow og mix - ud fra den grundliggende
indfaldsvinkel: Vinker bladet? Kunne det gøres bedre? Og i givet fald - hvordan?

Ikke to bladeftersyn foregår ens. Fordi der ikke findes to blade, som er ens.

Et bladeftersyn behøver ikke koste en herregård. Og pengene vil ofte tjene sig hjem meget hurtigt.

VANDT ET GRATIS BLADEFTERSYN

I sommeren 2011 var det ti år siden, jeg forlod Journalisthøjskolen for at starte min egen virksomhed. Det blev
bl.a. markeret med en lille jubilæums-konkurrence om et gratis, professionelt bladeftersyn. Vinderen blev magasinet
Samvirke.

Med mellemrum tilbyder jeg i regi af Danske Medier eller Norsk Fagpresse et såkaldt "lille bladeftersyn".
Her er der mulighed for at få sit blad gennemgået sammen med andre blade i et workshop-forløb. Følg evt. med
på de to organisationers hjemmesider for at se, om - og i givet fald hvornår - der er tilbud om sådanne
workshops.