Flemming Sørensen

Journalist, forfatter, bladudviklingskonsulent.
Speciale i magasiner, bladdesign og konceptudvikling.
Violvej 14, 8800 Viborg

Tlf. + 45 86 28 96 69. Mobil + 45 28 58 96 69. Fax + 45 86 28 96 69. E-mail: post@fl-sorensen.dk

 

Grafisk design

Grafisk design spiller en stadig større rolle i mit daglige arbejde.I mit virke som konsulent for en række
organisationer, magasiner og blade beskæftiger mig såvel med redaktionelt som designmæssigt
formsprog. I det meste af mit designarbejde tilstræber jeg at opnå det, jeg kalder journalistisk design -
det vil sige, at designet først og fremmest skal være funktionelt og understøtte historien.

Jeg har fungeret som designkonsulent på adskillige fagblade, magasiner og aviser – og har selv udviklet
design for nogle stykker.

Blandt mit eget designarbejde er der en lang række bøger, plakater, cd-covere, Go-Cards, magasiner
og gennem en årrække programmet til Tunø Festival. Og gennem en årrække har jeg nu stået for designet
af bog, plakat og udstilling til Årets Pressefoto. Klik evt. på forsiderne herunder og se bøgerne i
pdf-format.

 

Forlaget Ajour, der er en del af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er en af mine helt store kunder. Jeg har fem
gange stået for produktionen af forlagets sæson-katalog – et katalog på 24 sider. Med få og enkle midler er det
hver gang lykkedes at skabe et visuelt meget anderledes bog-katalog. Genkendeligt, men med hver sit
visuelle særpræg. Klik evt. på forsiderne og se katalogerne i pdf-format.

Det nyeste er noget mindre end de tidligere og med et ganske anderledes udtryk. Men jeg kan godt lide det!
Og stilen herfra har jeg videreført i en speciel folder om forlagets fotobøger.


 


• I tidens løb har jeg designet en lang række bøger. Klik her for at komme til en side med bogdesign.

• I forbindelse med et arrangement for den norske fagpresseforening har jeg samlet en række gode råd
om, hvordan man kan lave bedre fagblade, i en lille folder i cd-format. Folderen er oversat til norsk og
trykt digitalt - og bruges af den norske fagpresse til uddeling blandt nuværende og potentielle medlems-
blade.

Klik evt. på forsiden for at se hele folderen. Men husk: Nok se, ikke røre. Folderen er selvfølgelig beskyttet
af copyright ligesom alt andet på disse sider. Det er tilladt at se og læse – og evt. printe ud til eget brug.
Alt andet kræver tilladelse.

 

 

• I oktober 2002 åbnede fotoudstillingen ©dk i Øksnehallen i København. 122 fotos taget af de
bedste danske fotojournalister. Samme dag udkom en bog på 196 sider, som jeg har haft
fornøjelsen af at tilrettelægge. Den er på både dansk og engelsk, trykt med fem farver, flot
indbundet og med både mat lak og partiel lakering på omslaget.

I forbindelse med udstillingen har jeg også fremstillet en plakat og en række Go-Cards.
Klik på forsiden for at se en pdf-fil af hele bogen med de fremragende billeder.

• I slutningen af august 2002 havde teatret Katapult i Rosensgade i Århus premiere på sin allerførste
forestilling. Det helt nye teaters allerførste sæson-program havde jeg fornøjelsen at designe og
producere. Designet er meget anderledes end bladdesign - men det er alligevel lykkedes at
finde en rød tråd gennem de 24 sider. Klik evt. på billedet af forsiden for at se en pdf-udgave af
hele programmet. Efterfølgende var jeg formand for det lille teaters bestyrelse i tre år.

 

 

• I oktober 2001 udkom første nummer af Magasinet om Journalistik, som jeg har designet og produceret
for Center for Journalistik og Efteruddannelse. Magasinet udsendtes bl.a. som indstik i fagbladet Journalisten.
Jeg har tilstræbt et stringent, seriøst design, udelukkende baseret på skriften Futura i forskellige snit. I alt er
der kommet tre udgaver af magasinet. Ved klik på forsiderne herunder kan du se pdf-filer af hele magasinet.

• I 2005 har jeg designet og produceret en rapport om tv-dækningen af "verden langt herfra" også for
Center for Journalistik og Efteruddannelse. Den lagde design-rammen for centrets efterfølgende
rapporter, som de selv kunne lave. Dog lavede jeg omslaget til en enkelt af dem.
I 2010 har jeg igen lavet en rapport - denne gang for Update, som centret har taget navneforandring til.

 

 

• I tidens løb har jeg gennemført en lang række efteruddannelseskurser for Den journalistiske Efteruddan-
nelse. Og flere følger. Men jeg har også lavet et par design-/produktionopgaver for DjE, bl.a. et
4-siders indstik til Dansk Fagpresse. Det er nok noget af det mere vilde design, jeg har haft fingre i.
Klik på forsiden for at se en pdf-fil.

• I samarbejde med trykkeriet elbo grafiske hus i Fredericia lavede jeg i starten af 2002 denne folder, der
præsenterer trykkeriets management-system InfoLink2000 – og hvad Danmarks førende
bladudviklingskonsulent kan tilbyde. Jeg har skrevet, designet, produceret – omslaget er trykt med
partiel lakering. Du kan rekvirere en folder ved at sende mig en mail. Du kan også se den elektronisk
ved at klikke på billedet af forsiden.

 

• En af mine større opgaver har været at redesigne den grønlandske avis Sermitsiaq. Redesignet blev taget
i brug i efteråret år 2000 - og holdt i ni år. Det nye design har jeg i beskedent omfang været sparringspartner
på. I arbejdet har jeg på samme tid forsøgt at være loyal mod den "gamle" avis og at modernisere det grafiske udtryk.

I 2007 var jeg i gang med endnu et avisprojekt - nemlig for den færøske avis Sosialurin, hvor formålet har været det samme:
At skabe en "ny" avis, som samtidig er tro mod den 80-årige historie, der ligger forud.

• Ti års programmer nåede det at blive til for Tunø Festival, inden jeg valgte at stoppe, mens legen var god.
Hvis du vil se det 64 siders program fra 2003, kan du klikke her for at se en pdf-fil. 2002-udgaven kan
du finde her. Forsiden var lavet af kunstneren Jo Dam Kjærgaard – og sædvanen tro har jeg forsøgt at
lave et design, der matcher forsiden.

 

• Til højre forsiden af 2003-udgaven af Tunø Festivals program. Plakaten er lavet af kunstneren Finn
Nygaard, som jeg har haft et fremragende samarbejde med også om andre ting.
Der var tale om et lille jubilæum, da det faktisk var tiende gang, jeg stod for både design og
produktion. Til gengæld har jeg også besluttet at holde en pause nu. Ti gange må være nok.

• Blandt mange opgaver på Danmarks Journalisthøjskole lavede jeg med jævne mellemrum sammen
med mine studerende tillæg til Herning Folkeblad. Et af de seneste handlede om gammel kærlighed:

• Samarbejdet med Herning Folkeblad vakte med rette opsigt. Sammen med mine studerende har jeg
haft fuldstændig frie hænder til at udvikle, skrive, redigere, designe og producere disse tillæg. Det har
bl.a. ført til, at samarbejdet blev nomineret til Dagspressens Initiativpris – og i 2001 blev det til diplom
og hædrende omtale i konkurrencen om Årets Avisside for denne sektionsforside:

• Der skal også indimellem være plads til noget af det, der ikke er penge i. Gennem årenes løb er det
blevet til et utal af valgaviser, jubilæumsskrifter og foldere i forbindelse med bl.a. skolebestyrelsesvalg
og lignende. Et eksemplel er denne folder for børnehaven Klodshans i Århus.

• Her er et par eksempler på CD-covere, jeg har lavet. Der er tale om to fulde CDer og en single. Ud over cover
bestod opgaven til CD'erne af et 12-siders indlæg til hver med en lang række billeder og noget om bandets
historie – samt en tilhørende plakat. Klik evt. på cd'erne for at se indlæggene.

 

Denne side bliver løbende opdateret med eksempler på designopgaver, jeg har haft fingre i.