Flemming Sørensen

Journalist, forfatter, bladudviklingskonsulent.
Violvej 14, 8800 Viborg

Tlf. + 45 86 28 96 69. Mobil + 45 28 58 96 69. Fax + 45 86 28 96 69. E-mail: post@fl-sorensen.dk

 

Kommunikation

 

Med en fortid som informationschef i en stor privat virksomhed med en milliardomsætning og senere
underviser i informationsjournalistik på Danmarks Journalisthøjskole har jeg forudsætningerne for
at hjælpe organisationer, myndigheder og virksomheder med at blive bedre til at kommunikere.

Det kan handle om såvel intern som ekstern kommunikation. Hvilke medier er der til rådighed - og
hvordan udnyttes de bedst muligt.

Jeg tilbyder kurser i såvel skriveteknik som i personlig fremtræden og gennemslagskraft. Og yder
gerne hjælp til udformningen af såvel overordnet strategi som f.eks. konkrete pressemeddelelser.

Mit udgangspunkt for al form for kommunikation er, at alle når længst med åbenhed og ærlighed.
Hvis man både er åben og ærlig - og samtidig i stand til at formulere sig klart og tydeligt - har man
de bedste forudsætninger for at trænge igennem og blive set, hørt og forstået.