Flemming Sørensen

Journalist, bladudviklingskonsulent.
Speciale i magasiner, bladdesign og konceptudvikling.
Violvej 14, 8800 Viborg

Tlf. + 45 86 28 96 69. Mobil + 45 28 58 96 69. Fax + 45 86 28 96 69. E-mail: post@fl-sorensen.dk

 

Konsulentbistand

Da jeg i 2001 tog springet fra Danmarks Journalisthøjskole til at være selvstændig, eksisterede
ordet bladudviklingskonsulent ikke. Men siden dengang er flere begyndt at benytte det som titel.
Jeg adskiller mig imidlertid fra de fleste af dem, der er kommet efter mig, ved at jeg udelukkende
beskæftiger mig med rådgivning - og ikke også har en produktion, jeg skal tage hensyn til.

Derfor er der ingen lumske bagtanker, når jeg fungerer som konsulent. Jeg rådgiver efter bedste
evne - og mine kunder skal ikke stille spørgsmålstegn ved min uafhængighed. Jeg har ikke selv
en "vare", jeg skal forsøge at sælge.

Indsigt, kompetence, kreativitet og uafhængighed er nøgleordene i min konsulentvirksomhed.

Konsulentbistand kan antage mange former. Fra korte, præcist definerede projekter til forløb,
der kan strække sig over flere år eller på anden vis være meget omfattende. I et halvt år tilbragte
jeg således halvdelen af min tid i Oslo, da jeg var engageret til at stå i spidsen for udviklingen
af Fagbladet, som i dag er Norges største fagblad.