Hold afstand, tak!


Vi vil ikke have andre for tæt på – så bliver vores personlige grænser overtrådt

De fleste kender situationen: Vi står og taler med en anden person – og pludselig bliver situationen ubehagelig. Det er ikke det,
der bliver sagt. Men den andens tilstedeværelse bliver pludselig så påtrængende, at vi slet ikke længere kan høre, hvad der bliver
sagt.
Forklaringen kan i al sin enkelhed være, at den anden er kommet for tæt på. For lige som de fleste andre dyr har mennesker også
nogle personlige grænser,der helst ikke skal overskrides.
Forskerne opererer med, at vi mennesker omgiver os med fire forskellige "sfærer". Hvis vi skal tale til mange mennesker, skal de
helst befinde sig i den offentlige sfære eller zone – i mere end 3,6 meters afstand.
Skal vi tale med andre, vi ikke nødvendigvis kender godt, foregår det tryggest i den sociale sfære, som er mellem 1,2 og 3,6 meter
fra os. Tættere på har vi den personlige afstand, som går fra ca. en halv meter ud til den sociale sfære. Og helt på tæt har vi den intime
zone, hvor kun folk, der er tæt på os, får lov til at komme ind.
Forskerne har fundet ud af, at disse afstande kan variere – bl.a. på grund af kultur og klima. Vi nordboere vil helst have andre et skridt
længere fra livet end f.eks. italienere.
Derfor vil man af og til kunne opleve et sært syn, hvis man kommer til at studere to mennesker, der står og taler sammen: Den ene vil
hele tiden føle det ubehageligt, hvis den anden kommer for tæt på – og træde et skridt bagud. Mens den anden vil opleve det som en
ubehagelig afstand – og rykke tættere på. Hvorefter det kan udvikle sig til noget, der ligner et forfølgelsesløb ned ad gaden.
Der er også vidt forskellige traditioner for, hvordan vi hilser på hinanden. Tænk bare på det berømte foto, hvor Mikhail Gorbatjov kysser
den østtyske leder Erich Honecker på munden. Derfor var det et stort emne forud for det første topmøde mellem samme Gorbatjov og
USAs Ronald Reagan, hvordan de skulle hilse på hinanden, så ingen personlige grænser blev krænket allerede inden forhandlingernes
start.


Fl-

Denne artikel har været trykt i ÆldreSagens magasin, NU, i december 2009.