Flemming Sørensen

Journalist, forfatter, bladudviklingskonsulent.
Speciale i magasiner, bladdesign og konceptudvikling.
Violvej 14, 8800 Viborg

Tlf. + 45 86 28 96 69. Mobil + 45 28 58 96 69. Fax + 45 86 28 96 69. E-mail: post@fl-sorensen.dk


Bladudvikling
- vejen til bedre blade og magasiner

Efter 13 år som underviser på Danmarks Journalisthøjskole besluttede jeg i 2001 at tage springet og
etablere egen virksomhed som Danmarks første bladudviklingskonsulent. Virksomheden havde været
under udvikling gennem de seneste år – og allerede inden, jeg tog springet for alvor, havde en lang række
medier
trukket på min bistand, ligesom jeg allerede da havde opnået betegnelsen "Danmarks Mr.
Magazine"
.

Efter starten som fuldtids-selvstændig har der været fuld gang i konsulentarbejdet. Både i forhold til
nye blade, som er på vej, og til eksisterende blade og magasiner, der har brug for en professionel
sparringspartner.

Først og fremmest tilbyder jeg mig som sparringspartner for eksisterende og kommende blade,
magasiner og aviser.
Jeg ser mig selv som katalysator i kreative processer. Jeg hjælper med at finde ind
til det enkelte blads "sjæl".

I tidens løb har jeg været med til at udvikle en lang række magasiner, fagblade, personaleblade og
aviser - især i Danmark og Norge.

En af mine kerne-ydelser er det, jeg kalder bladeftersyn. Det foregår typisk på den måde, at jeg får en række
numre af jeres blade til gennemsyn – og så mødes vi en halv eller en hel dag, hvor jeres blad bliver taget
"til eksamen", såvel indholdsmæssigt som formmæssigt.

I tidens løb er det blevet til adskillige hundrede af den slags eftersyn – op mod hundrede af dem i
Norge.

En anden kerneydelse er konsulentbistand over kortere eller længere perioder. Her udvikler vi i
fællesskab nye mål og metoder for jeres blad. Det kan være journalistiske nyskabelser, nyt design til
bladet eller kombinationer heraf. Men det kan f.eks. også være løbende kvalitetstjeck af artikler eller
sider til jeres blad eller løbende tilbagemeldinger på bladet. I årenes løb har jeg haft adskillige
aftaler om fast at deltage i redaktionsmøder – eller fungere som en slags gæsteredaktør.

I forbindelse med den slags bistand kan jeg også tilbyde interne kurser og workshops, hvor skrivende,
redigerende eller layoutende medarbejdere bliver trænet i nye færdigheder.

I den slags projekter er det min opgave at hjælpe mine kunder frem til at lave det bedst mulige blad, de
nu engang formår - hvilket ofte er noget ganske andet end at lave det blad, jeg måske kunne have lyst
til at lave. Men det er dér, udfordringerne ligger - og det er den slags, der gør mit arbejde spændende.

En tredje kerneydelse er konceptudvikling, oftest i rollen som sparringspartner.

Gennem årene har jeg været sparringspartner på udviklingen af en lang række koncepter for forskellige blade,
såvel herhjemme som i udlandet.

En fjerde kerneydelse er kurser, undervisning og foredrag. Det er i tidens løb bl.a. blevet til adskillige
kurser for Den journalistiske Efteruddannelse og foredragsarrangementer for bl.a. Journalistforbundet,
Dansk Fagpresse og Norsk Fagpresseforening. Jeg har lavet kurser for Den journalistiske Efteruddannelse
i både Stockholm, København og Berlin og bl.a. stået for tilrettelæggelsen af en inspirationsdag for samtlige
Bonniers redaktionelle medarbejdere i Danmark.

En relativt ny "vare" på hylden er tilrettelæggelse af udstillinger. Gennem fire år har jeg stået for design og
ophængning af udstillingen Årets Pressefoto på Brandts i Odense - og fra 2010 til 2013 for den samme udstilling
på Museet for Fotokunst på Den Sorte Diamant i København. I 2016 har jeg igen stået for udstillingen i Diamanten.

I 2013 var jeg initiativtager til arrangementet Fotodage i Viborg, som er tænkt at blive en tilbagevendende, årlig
begivenhed. I 2014 stod jeg bl.a. for at indrette en gammel fabrikshal til udstillingssted med adskillige
hundrede fotografier.

For mig handler en god og spændende udstilling om, at der er noget at se og noget at opleve med flere
sanser.

Endelig tilbyder jeg også i et vist omfang design af blade, magasiner, bøger og såkaldte one-shots. Blandt andet
har jeg stået for redesign af den grønlandske avis Sermitsiak og den færøske avis Sosialurin.

I starten af virksomhedens historie producerede jeg enkelte blade selv, men i dag fungerer jeg udelukkende som
design-konsulent . Jeg bistår gerne med at udvikle design og koncept for jeres blad – men I skal selv gøre det
meste af arbejdet – og jeg har ingen intentioner om at skulle stå for produktionen.

Til gengæld er det blevet til adskillige bøger, som jeg har designet og produceret for Journalisthøjskolens
forlag Ajour. Plus adskillige års udgave af bogen "Årets Pressefoto". Samt en enkelt bog for Yngre Læger i forbindelse
med foreningens 100 års fødselsdag i 2004, en bog om grundtvigianisme udgivet af forlaget Vartov, en bog om innovation for
Aalborg Universitet og en bog i anledning af Dansk Oplysnings Forbunds 40-års jubilæum i 2013.

Hvis du vil vide mere om min baggrund, kan du ved at klikke her komme til et uddybende CV m.m.

Og hvis du vil have en oversigt over nuværende og tidligere kunder, kan du klikke her.