Flemming Sørensen

Journalist, bladudviklingskonsulent.
Speciale i magasiner, bladdesign og konceptudvikling.
Violvej 14, 8800 Viborg

Tlf. + 45 86 28 96 69. Mobil + 45 28 58 96 69. Fax + 45 86 28 96 69. E-mail: post@fl-sorensen.dk

 

Udstillinger

Tilrettelæggelse af udstillinger er ikke umiddelbart noget, man forbinder med journalistik – men ligesom
med grafisk design handler det om at formidle så godt som muligt.

Gennem ni år har jeg stået for design og tilrettelæggelse af udstillingen Årets Pressefoto, fire gange i Brandts
Klædefabrik i Odense og fra 2010 til 2013 på Danmarks Nationale Fotomuseum i Den Sorte Diamant i København.
Efter to års pause har jeg igen stået for udstillingen i 2015.

I forbindelse med arrangementet Fotodage Viborg, www.fotodage.dk, i 2013 har jeg også stået for planlægning
og ophængning af udstillingen på Viborg Rådhus. I forbindelse med arrangementet i 2014 står jeg både for
planlægning af udstillingen på Viborg Rådhus og for kuratering og ophængning af en række forskellige
fotoudstillinger i de tidligere Vestas-haller i Viborg.

Udstillingsplanlægning handler om alt fra rummets indretning og farver, placering af vægge, indretning af
"rum i rummet" til videoforevisninger til redigering af tekster og design af udstillingsplakat. Og til i sidste ende
selv at banke søm i væggen og hænge billeder op.

 

Den Sorte Diamant: 

Brandts Klædefabrik:

Fotodage Viborg: