Kontakt

Flemming Sørensen

Journalist, forfatter, bladudviklingskonsulent.
Adresse: Violvej 14, 8800 Viborg
Tlf.: + 45 28 58 96 69
Skype: fl-sorensen
E-mail: post@fl-sorensen.dk